Ga je mee?

 

 

Ga je mee - Breinkracht  

< terug naar overzicht

 

De strategische koers van je organisatie bepalen, waarbij je bijna 600 in- en externe stakeholders actief betrekt en daadwerkelijk aan het woord laat. Daar heeft Stichting PRODAS (organisatie voor primair onderwijs in Deurne, Asten en Someren) gedegen werk van gemaakt. Het traject startte met een briefje ‘Ga je mee?’ in een fles. Dit vormde de prikkelende uitnodiging aan de directeuren van 26 basisscholen om mee op reis te gaan. Samen de stippen aan de horizon duiden: waar wil PRODAS in 2018 staan?

 

Inspirerende gesprekken met de verschillende belanghebbenden volgden:

 

  • een diner pensant tijdens de jaarlijkse leiderschapsconferentie
  • een bijeenkomst met externe stakeholders over het onderwerp ‘krimp’
  • presentaties en een dialoogronde tijdens de studiedag voor onderwijsgevend personeel
  • kennis uitwisselen met externe stakeholders tijdens een speciale koersbijeenkomst
  • een sessie met de GMR
  • het leggen van verbindingen met de strategische routes van de afzonderlijke scholen
  • ambitiedag met de werkgroep strategisch beleid. Deze werkgroep bestond uit vijf schooldirecteuren en de twee leden van de Raad van Bestuur.

 

Tijdens het hele traject stond Breinkracht (Cecile Snijders) de werkgroep strategisch beleid met raad en daad bij. Sjaak Ghielen (Raad van Bestuur Stichting PRODAS) hierover: “Cecile heeft ons vakkundig begeleid bij het gehele traject. Wij konden daarbij rekenen op een frisse blik van buiten en de juiste creatieve vertaalslag in woord, beeld en werkvormen. Dit kwam het resultaat van het proces zeker ten goede.”

 

De strategische koers is inmiddels uitgewerkt in het beleidsplan ‘Meer dan cijfers’. Ook hier heeft Cecile Snijders aan bijgedragen in nauwe samenwerking met OMJS (Frank Cuppers) en Tinksel (Jennemieke Snijders). Frank verzorgde het onderwijskundige gedeelte, Jennemieke het grafisch ontwerp. Beleid is pas beleid als het terug te zien is in de praktijk - in het geval van PRODAS is dat in de klas. De 26 betrokken basisscholen zijn daarvoor nu aan zet.