Ambitiedag PRODAS

 

 

Ambitiedag PRODAS  

< terug naar overzicht

 

Om de strategische koers 2014 – 2018 te kunnen bepalen, haalde Stichting PRODAS (organisatie voor primair onderwijs in Deurne, Asten en Someren) bij interne en externe belanghebbenden op wat zij voor de toekomst van de organisatie cruciaal vinden. “Een mooie oogst, maar hoe komen we nu tot vooruitstrevende, betekenisvolle en meetbare ambities als pijlers van onze strategische koers?” Met deze openstaande vraag trokken de leden van de werkgroep strategisch beleid hun agenda’s om een heisessie te plannen. Aan Breinkracht (Cecile Snijders) de vraag om van a tot z vorm en inhoud te geven aan deze heisessie die de naam ‘Ambitiedag’ kreeg.

 

De volgende ingrediënten kwamen aan bod tijdens de Ambitiedag:

  • Kern van de huidige situatie per beleidsthema, onderbouwd met cijfers uit onder meer tevredenheidsonderzoeken
  • Futurologencongres: welk toekomstbeeld kunnen we met elkaar schetsen?
  • Ideevorming over hoe van A naar B te komen met onder meer ‘Ik hou van Holland’ als werkvorm
  • Kleur bekennen: welk rapportcijfer geven we de huidige situatie en met welke score zijn we in 2018 tevreden?

 

Na een intensieve dag, was het resultaat bereikt: meer scherpte krijgen in wat nu de pijlers zijn onder de strategische koers. Breinkracht scoorde voor het voorbereiden, leiden en begeleiden van de Ambitiedag het rapportcijfer 10 aangegeven door de werkgroepleden op een levensgroot meetlint (een van de werkvormen van die dag).